درگاه پرداخت شخصی

لطفا آيدي فيده سيستم جامع، شماره همراه و تاريخ تولد را حتما ذکر کنيد. لطفا شماره همراه خود را در قسمت شناسه پرداخت وارد نماييد
مدرسه شطرنج فرزين
500118980400007
عبدالهي
18000039
عبداللهي

اطلاعات پرداخت

جهت پرداخت اطلاعات زیر را تکمیل کنید
انصراف
پرداخت